1. μ‐Ziq
 2. Activity

μ‐Ziq

Michael Paradinas (born 26 September 1971), better known by his stage name μ-Ziq (pronounced "music" or mu-zik), is an English electronic musician from Wimbledon, London. He was associated with the electronic style intelligent dance music (IDM) during the 1990s, and recorded on Rephlex Records. His critically acclaimed 1997 album, Lunatic Harness, helped defined the drill 'n' bass subgenre and was also his most successful release, selling over 100,000 copies. He is also founder of the record label Planet Mu, begun in 1995, where he has championed genres such as juke and footwork.

External links

en.wikipedia.org launch · wikidata launch · purchase for download launch · purchase for download launch
purchase for download launch · social network launch · discogs launch · purchase for download launch
allmusic launch · purchase for download launch · soundcloud launch · purchase for download launch
free streaming launch · image launch · purchase for download launch · purchase for download launch
other databases launch
Genres electronic idm experimental techno abstract
Top release XTEP

Albums

  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Bluff Limbo
  1994
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  In Pine Effect
  1995
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Urmur Bile Trax, Volumes 1 & 2
  1997
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Lunatic Harness
  1997
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Brace Yourself
  1998
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Royal Astronomy
  1999
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Tango n’ Vectif
  2001
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Bilious Paths
  2003
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Duntisbourne Abbots Soulmate Devastation Technique
  2007
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Chewed Corners
  2013
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Aberystwyth Marine
  2016
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  RY30 Trax
  2016
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Challenge Me Foolish
  2018

Other releases

  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Phi*1700 [U/V]
  1994
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  µ-Ziq vs. The Auteurs
  1994
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Salsa With Mesquite
  1995
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  My Little Beautiful
  1997
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  The Raft
  1999
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Peel Session 94'
  1999
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  The Fear
  1999
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  The Hwicci Song
  1999
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Ease Up
  2005
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Droops
  2007
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Somerset Avenue Tracks (1992-1995)
  2013
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  3.0
  XTEP
  2013
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Rediffusion
  2014
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  XTLP
  2015
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  Pthagonal EP
  2017
  1. 8
  2. 7
  3. 6
  4. 5
  5. 4
  6. 3
  7. 2
  8. 1
  D Funk
  2018